Total de visualitzacions de pàgina:

8.8.11

HA COSTAT, PERÒ PER FI TENIM "ASUNTS PERSONALS"...

... i això ha comportat el tencament de l'establiment.

Gràcies, Maria!