Total de visualitzacions de pàgina:

26.3.09

LA PROBABILITAT D'ÈXIT

Si escrius dues vegades una paraula que no saps com s'escriu, és més probable que l'encertis. Però a Eroski no és així.
Proposo un joc... com ho escriurien a la tercera? "Cargots"? I a la quarta? "Cargols"?

Gràcies, Roser, per fer fotos amb una mà mentre amb l'altra empenys el carro de la compra i aguantes la llista.